Vasily Aksyonov or Aksenov, /10
Links:

Vasily Aksyonov or Aksenov (Russia, 1932)

Zvyozdnii Billet/ Starry Ticket (1961) +

synopsis forthcoming

Ozhog/ The Burn/ L'ustione (1980)

synopsis forthcoming

Ostrov Krym/ The Island of the Crimea (1983)

synopsis forthcoming

Moskovskaja Saga/ Generations of Winter (1994) +

synopsis forthcoming

Volteryantsy i Volteryanki/ Voltairian Men and Women (2004)

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use