Edward-Kamau Brathwaite, /10
Links:

Edward-Kamau Brathwaite (Barbados, 1930)

The Arrivants (1973) [p] ++

synopsis forthcoming

Mother Poem (1977) [p] +

synopsis forthcoming

Sun Poems (1982) [p]

synopsis forthcoming

X/Self (1987) [p]

synopsis forthcoming

Middle Passages (1992) [p]

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use