Holger Drachmann, /10
Links:

Holger Drachmann (Denmark, 1846)

Sange Ved Havet/ Songs by the Sea (1877) [p] +

synopsis forthcoming

Ranker og Roser/ Weeds and Roses (1879) [p]

synopsis forthcoming

Gamle Guder Og Nye/ Old and New Gods (1881) [p]

synopsis forthcoming

Sangenes Bog/ The Book of Songs (1889) [p]

synopsis forthcoming

Den Hellige Ild/ The Holy Flame (1899) [p]

synopsis forthcoming

Forskrevet (1890)

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use