Nikos Engonopoulos, /10
Links:

Nikos Engonopoulos (1910)

"Min Omileite eis ton Odigon/ Do Not Disturb the Driver" (1938) [p]

synopsis forthcoming

"Ta Kleidokýmvala tis Siopis/ The Clavicembalos of Silence" (1939) [p]

synopsis forthcoming

Bolivar (1944) [p] +

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use