Gjergj Nikolla Millosh "Migjeni", /10
Links:

Gjergj Nikolla Millosh "Migjeni" (1911)

Vargjet e Lira/ Free Verse (1935) [p] +

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use