Erik Stagnelius, /10
Links:

Erik Stagnelius (Sweden, 1793)

Liljor i Saron/ Lilies of Saron (1821) [p] +

synopsis forthcoming

Martyrerna/ The Martyrs (1821) [t]

synopsis forthcoming

Backanterna/ The Bacchantes (1822) [t]

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use