Ede Szigligeti, /10
Links:

Ede Szigligeti (1814)

Szokott Katona/ The Deserter (1843) [t]

synopsis forthcoming

Csikos (1847)

synopsis forthcoming

Liliomfi (1849) [t] +

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use