Yury Trifonov, /10
Links:

Yury Trifonov (Russia, 1925)

Studenty (1950)

synopsis forthcoming

Don na Naberezhnoi/ House on the Embankment (1976)

synopsis forthcoming

Vremya i Mesto/ Time and Place (1981) +

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use